Esi sveicināts mūsu mājās lapā


Europe Direct informācijas centri sniedz iedzīvotāju atsauksmes ES iestādēm un aktīvi veicina vietēja un reģionāla mēroga debates par ES tematiem

 .